Resurse naturale

Fondul funciar al municipiului Chisinau constituie 56350 ha inclusiv dupa categoriile de folosinta:

terenurile ale localitatilor – 15576
terenuri ci destinatie agricola – 25179
terenuri distribuite industriei telecomunicatiilor si cu alta destinatie speciala – 3719
terenuri destinate ocrotirii naturii – 11
terenuri ale fondului silvic – 3866
terenuri ale fondului apelor – 1028
terenuri ale fondului de rezerva – 6971
Fondul funciar din intravilanul municipiului Chisinau constitue 12075 ha inclusiv dupa categoriile de folosinta:
terenuri din intravilanul localitatii – 12010 ha
terenuri destinate industriei transportului – 2692 ha
terenuri cu destinatie agricola – 694 ha
terenuri ale fondului silvic – 16 ha
terenuri ale fondului de rezerva – 91 ha
Din cele 12010 de terenuri din intravilanul orasului, terenurile de uz public ocupa o suprafata de 3996 ha, ceia ce constituie 33% la suta. Celelalte 67 la suta de terenuri sunt ocupate cu constructii locative, de menire social-culturala, medicale, curative, culturale, sport, institutii de invatamint, comunale, cai de comunicatii, gradini colective si alte zone protejate si zone ce nu sunt posibile lucrarilor de constructie.
Potrivit datelor prezentate de Directia Funciara, la momentul de fata in limitele existente ale orasului, aria totala a plantatiilor verzi este de 2741 ha, fara terenurile inverzite interioare din cartiere. Spatiile inverzite din cadrul cartierelor si a microraioanelor permit crearea unui climat favorabil pentru locuitori, prin aceasta marind confortul de trai in mediul urban.
in rest terenul se imparte in felul urmator: la balanta Asociatiei de Gestionare a spatiilor verzia mun. Chisinau sunt aproximativ 1840 ha de terenuri inverzite, care conform nivelului de amenajare si a sarcinii antropogene se divizeaza in paduri-parcuri, parcuri, gradini, scuaruri si bulevarde (vezi anexa nr.1). in afara de acestea, in hotarele orasului sunt amplasate zone verzi de folosinta redusa, cum ar fi parcul dendrologic, gradina botanica, sectorul etnografic al muzeului plaiului, poligonul pentru petrecerea motocrosului, gradina zoologica, zona economica libera cu o suprafata totala de 407,1 ha.
Teritoriile inverzite cu destinatie speciala, cum sunt cimitirele, parcurile memoriale, pepinierele, serele ocupa o suprafata de 493,9 ha.
Hidrografia orasului este determinata de r. Bic si 9 afluienti ai lui. in limitele orasului r. Bic se intinde pe o lungime de 19,5 km.
Resursele apelor de suprafata ale orasului Chisinau sunt constituite si de lacurile de acumulare Ghidighici si Ialoveni si un sir de alte bazine de apa artificiale. Lacul de acumulare Ghidighici este amplasat pe cursul r. Bic (construit in 1962). Acesta este cel mai mare bazin artificial de apa de pe riurilorrile mici ale republicii.
Locul de amplasare, a bazinelor de apa, predomina la periferia orasului: Botanica – 6 bazine, Sculeni – 3 bazine, in zona parcului aferenta sectorului Buiucani se afla cel mai mare bazin, numit lacul Valea Morilor.
Autor Victor Prohnitchi
Publicat la: 02 Martie 2005
http://www.moldova.org/page/chisinau-resurse-naturale-142-rom.html
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s