Sectorul Botanica din Chișinău

Informaţii generale

Numele Botanica vine de la Şcoala de Horticultura fondată la 1842, cu primul parc dendrologic, numit pe acele timpuri “grădină engleză”, sau cum îi spuneau locuitorii din preajmă – “grădină botanică”.
Sectorul Botanica (районул Советик) a fost format în conformitate cu Ucazul Prezidiumului Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti de legislatura a IX-a, nr. 1494-IX din 25 martie 1977. Conform Ucazului nominalizat s-au modificat graniţele raioanelor Lenin şi Octombrie, formând raionul Sovietic şi au fost stabilite frontierele sectorului, care pe parcurs au fost modificate.
În baza consiliilor acestor raioane a fost creat şi corpul de consilieri. Sovietul raional la 31 martie 1977 s-a întrunit la prima sesiune, la care au participat 161 deputaţi. Din acel an şi până în anul 1985 raionul a fost cârmuit de respectabilul om, onest conducător şi bun profesionist – dl Vasile Florea.

În diferite perioade sectorul a fost condus de:


Din 9 martie 2004 Pretor a sectorului Botanica este numit dl Vladimir Guriţenco.
În sector sunt înregistrate şi activează: 67 întreprinderi de stat, 277 întreprinderi cooperatiste, 7159 întreprinderi cu răspundere limitată, 382 societăţi pe acţiuni, 175 întreprinderi cu investiţii străine, 5112 întreprinderi individuale, 2146 gospodării ţărăneşti – în total, circa 15441 de agenţi economici. întreprinderile industriale cu o pondere impunătoare a volumelor sunt: Uzina “Giuvaier”, SA “Carmez”, ÎM “Alimcom”, SA “Frigo”, SA “Franzeluţa”,SA “Floare-Carpet”, SA “Sigma”, SA “Dalia”, SA “Lapte”.
În sector funcţionează 10 licee, 8 gimnazii, 10 şcoli medii, Gimnaziul-internat nr.2 pentru copii orfani, o şcoală specială pentru copii hipoacuziei şi cu surditate tardivă, o şcoală specială pentru copii surzi, o şcoală medie serală, 2 şcoli primare, 10 şcoli-grădiniţe.
În domeniul culturii în sector activează Palatul de cultură al Feroviarilor, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Centrul de Creaţie a Copiilor „Luceafărul”.

DATE STATISTICE DESPRE SECTORUL BOTANICA

1. Suprafaţa (totală – km’) 158,7
2. Populaţia 220 000
3. Nou-născuţi (anul 2001) 2493
Decedaţi (anul 2001) 1382
4. Agenţi economici în teritoriu (total): 13623
a) societate pe acţiuni 690
b) întreprindere individuală 5323
c) societate cu răspundere limitată 5330
d) gospodărie ţărănească 1603
e) întreprindere mixtă cu capital străin, asociaţie ş.a. 677

5. Direcţia educaţie, tineret şi sport:
6. Instituţii extraşcolare:
Casa de Creaţie pentru Copii “Luceafărul” 1
Tabăra de odihnă pentru copii “Poieniţa veselă” şi copii orfani – “Alunelul” 2
Cluburi pentru minori 14
7. Alte instituţii de învăţământ din teritoriu:
a) superioare 4
b) colegii 6
c) şcoli polivalente 3
d) şcoli de meserii 2
со Instituţii medicale:
I. a) Asociaţia Medical-Teritorială 1
Centrul Medicului de Familie 3
Centrul Consultativ Diagnistic 1
Centrul de Sănătate 1
b) Spitalul Clinic Municipal nr.1 1
c) Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului 1
d) Sanatoriu-Profilactoriul “Constructorul” 1
e) alte instituţii medicale 2
f) Instituţii medicale private 21
II. Farmacie 50
Farmacie de producţie 6
Depozit farmaceutic 23
9. Instituţii cu menire social-culturală:
10. Oficiu poştal 17
11. Pensionari (total) 39231
– pe vârstă 27187
Invalizi: gr.l 1406
gr.ll 7395
gr. III 1156
Invalizi din copilărie 2087
12. Deservirea la domiciliu a persoanelor solitare 791
13. Participanţi la război (total): 2441
a) Războiul II Mondial: 1140
– Armata Sovietică 1085
– Armata Română 55
b) Evenimentele din:
– Afganistan 595
– Angola 36
– Korea 22
– Ungaria 49
14. Angajaţi în câmpul muncii (total anul 2001) 672 (din ei 326 femei)
15. Numărul de şomeri (total anul 2001) 2253 (din ei 1142 femei)

Ботаника (сектор Кишинёва)

Ботаника — сектор в юго-восточной части
Кишинёва, ограниченный Долиной роз, Валя Кручий, улицей Гренобля и железной дорогой. Площадь — 1300 га.
Ботаника охватывает следующие районы и пригороды Кишинёва:
Фрумушика, Мунчешть, Галата, Фулгулешть, Малина Маре.
Название своё сектор получил от бывшего казённого ботанического сада при Плодоводческом училище, основанном в
1842 году. При этом училище было маленькое пригородное поселение, заселённое в 1840-х годах и позже вошедшее в состав Кишинёва. Само же училище впоследствии было реорганизовано в Бессарабское училище виноделия (1890), Училище виноградарства (1929), Училище виноградарства и виноделия (1963). В секторе Ботаника расположен и нынешний Ботанический сад Академии Наук Республики Молдова, основанный в 1973 году и через два года получивший статус НИИ.
Улица Старого до 1964 года называлась улицей Виноделия и именно на ней и располагался Ботанический сад.

«Долина роз» на Ботанике
Малоэтажная постройка преобладала до конца
1950-х годов. С 1960 года здесь началось плановое градостроительство. Был создан крупный жилой район. Первые 4-, 5-этажные домы появились по улице Н. Титулеску (быв. Толбухина). С 1966 года улица Мунчештская застраивалась 9-этажными крупнопанельными и монолитными домами. В последние годы советской власти был построен ряд 13- и 20-этажных домов.
Главные магистрали сектора (в скобках указаны бывшие названия): бульвары Дачия (проспект Мира),
Дечебал (Тимошенко), Траян (Советской Армии), Куза-Водэ (Бельского), улицы Буребиста (Кодицы), Сармизеджетуса (Старого), Н. Титулеску (Толбухина), Индепенденций (Воссоединения), Нуферилор (Житомирская), Диминеций (Зои Космодемьянской), Четатя Албэ (Краснодонская) и другие.
В состав Ботаники входит город
Сынжера и село Бачой
Претура сектора Ботаника находится по адресу ул. Теилор (быв. Пловдива), 10. Претор — Владимир Гуриценко. Телефон приёмной: (+373 22) 767575.

http://www.wikipedia.org/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s