Paraclisuri.

Paraclisul Mitropolitan
Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul

La 25 noiembrie 1998, când creştinii ortodocşi îl pomenesc pe Sfântul loan Gură de Aur (stil vechi), în sediul Mitropoliei Basarabiei a fost sfinţit Paraclisul mitropolitan cu hramul Sfântul Apostol şi Evanghelist loan Teologul Serviciul divin a fost oficiat de ÎPS Petru Păduraru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, însoţit de un sobor de preoţi: părintele protoiereu-mitrofor Petru Buburuz, parohul bisericii “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Chişinău, regretatul părinte Vasile Petrache, fostul paroh al bisericii “Sfântul Ierarh Nicolae”, care, după moartea sfinţiei sale, printr-un concurs de împrejurări, a trecut sub oblăduirea Mitropoliei “întregii Moldove”, protosinghelul Porfirie Dobre, parohul bisericii “Sfântul Ierarh Nicolae” din Şireţi, jud. Chişinău, şi protosinghelul Andrei Caramalău.
“La orice reşedinţă mitropolitană este câte o mica biserică sau un paraclis. Şi pentru noi astăzi este o mare sărbătoare.
Dumnezeu ne-a ajutat să ne vedem îndeplinită dorinţa de a înfiinţa aici un paraclis, unde se poate oficia Sfânta Liturghie, hirotesia şi alta slujbe”, a menţionat ÎPS Petru Păduraru, exprimandu-şi recunoştinţa, în special, dlui Iurie Lungu, cel care a pictat iconostasul şi tuturor celor care au ostenit întru înfiinţarea acestui paraclis.
După trecerea parohiei Sfântul Ierarh Nicolae din Chişinău sub oblăduirea mitropolitului Vladimir Cantarean, majoritatea enoriaşilor acestei biserici vin să se roage în Paraclisul Mitropolitan. Pentru a satisface cerinţele enoriaşilor, cu purtarea de grijă a protosinghelului Andrei Caramalău, spaţiul a fost lărgit, iar la intrarea în paraclis a fost construită o terasă.
Actualmente Paraclisul mitropolitan este în grija arhimandritului Marcu Ghimciuc şi protosinghelului Andrei Caramalău.
Andrei Deleu

Paraclisul Sfinţii Trei Ierarhi

La 13 iunie 1998, ÎPS Petru Păduraru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, împreună cu un sobor de preoţi a sfinţit Paraclisul Sfinţii Trei Ierarhi] care a fost amenajat în campusul universitar al Universităţii Tehnice din Chişinău, sectorul Râşcani. în felul acesta, prin binecuvântare arhierească şi cu contribuţia directă a rectorului universităţii, Ion Bostan, şi a prorectorului administrativ, Pavel Spânu, şi-a deschis larg uşile primul locaş de cult într-o instituţie universitară din Basarabia. Preot pentru acest sfânt locaş a fost rânduit părintele Anatolie Goncear, licenţiat în teologie al Universităţii “Alexandru loan Cuza” din Iaşi.

Din soborul de preoţi care au oficiat slujba de sfinţire alături de IPS Petru Păduram şi părintele paroh Anatolie Goncear au mai participat protoiereul mitrofor Petru Buburuz, preoţii Vlad Mihăiîă, Gheorghe Ioniţă, Porfirie Dobre, Victor Răstăşanu, Porfirie Dobre, Vasile Petrov, Andrei Caramalău şi alţi preoţi din cadrul Mitropoliei Basarabiei.
în cuvântul său de binecuvântare ÎPS Petru Păduraru a menţionat importanţa unui astfel de locaş în spaţiul universitar, subliniind că este foarte important ca tineretul studios să aibă un loc special pentru a-şi satisface necesităţile duhovniceşti. Înalt Prea Sfinţia Sa a mulţumit tuturor celor care s-au ostenit la amenajarea acestui paraclis şi a mulţumit în mod deosebit academicianului Ion Bostan, rectorul universităţii, şi prorectorului Pavel Spânu. Gestul lor a fost asemuit cu faptele înaintaşilor noştri care au arătat credinţă statornică, dovedind aceasta prin fapte concrete.
Părintele paroh a mărturisit că a ales hramul Sfinţii Trei Ierarhi, deoarece Sfinţii Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi loan Gură de Aur au fost mari filozofi ai timpului, cu studii aprofundate şi, “cum paraclisul se află în campusul studenţesc al Universităţii Tehnice din R. Moldova, ne punem speranţa ca ei să-i ocrotească pe studenţi, să-i întărească şi să-i lumineze”.
La începutul anului 1999, cu binecuvântarea mitropolitului Petru Păduraru şi cu purtarea de grijă a părintelui Anatolie Goncear, membrii ASCOR-Chişinău au înfiinţat pe lângă paraclis un atelier de icoane. In martie 1999 la Paraclisul Sfinţii Trei Ierarhi şi-a desfăşurat lucrările Adunarea Naţională Consultativă a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români (ASCOR) şi a Ligii Tineretului Creştin Ortodox (LTOR).
Andrei Deleu

Paraclisul Sfinţii Mucenici Gheorghe Şl Stelian

Paraclisul, cu hramul Sfinţii Mucenici Gheorghe şi Stelian care se află pe teritoriul spitalului clinic republican “Emilian Coţaga”, a fost sfinţit la 3 iulie 1999 de un sobor de preoţi ai Mitropoliei Basarabiei.
Slujba religioasă a fost oficiată de protoiereul mitrofor Petru Buburuz, parohul bisericii Simţii Apostoli Petru şi Pavel din Chişinău, însoţit de părintele paroh Vasile Petrov, prin străduinţa căruia a fost amenajat paraclisul, părintele Gheorghe Ioniţă, parohul bisericii din Crasnoarmeisc, judeţul Lăpuşna, părintele Vlad Mihăilă, preot II la biserica Sfânta Teodora de la Sihla din Chişinău, părintele Victor Grăjdianu, preot II la biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Chişinău, şi regretarul părinte diacon Eremia Ursu.
Cu purtarea de grijă a pr. Vasile Petrov, de la înfiinţarea paraclisului şi până în prezent a devenit deja o tradiţie ca de sărbători enoriaşii să pregătească cadouri pentru copii care sunt trataţi în spital.
După cum mărturisesc bătrânii care locuiesc în zona spitalului, în locul unde a fost amenajat paraclisul în perioada interbelică s-a aflat biserica cimitirului de la Mălina Mică.
Adrian Ştefănescu

Din cartea : Locaşuri sfinte din Basarabia. – Ch. : Alfa şi Omega, 2001. – 288 p.- Din cuprins : Biserici din Chişinău. – P. 108-128.
Advertisements

2 thoughts on “Paraclisuri.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s