Catedrala Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron (Ciuflea)

Catedrala Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron (Ciuflea)

Biserica Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron a fost construită înanul 1858, în mahalaua Mălina Mică, pe piaţa numită de chişinăuieni “Piaţa CiufliCtitorii acestei biserici au fost doi fraţi, pe nume Ciufli, români de naţionalitate, care au emigrat, la 1821, din Macedonia în Basarabia. Stabilindu-se la Chişinău, fraţii-negustori au cumpărat moşii şi au făcut averi. Ei şi-au ridicat case în faţa pieţei Târgului Nou (azi str. M. Varlaam, colţ cu str. Tighina). Teodor Ciufli, fratele mai mare, îmbolnăvindu-se grav, cere, în 1854, înainte de moarte, fratelui său mai mic Anastasie să înalţe o biserică din contul moştenirii lăsată familiei. La 1855 Anastasie Ciufli solicită autorităţilor permisiunea de a construi o biserică. Lucrările de construcţie a bisericii încep în 1856 şi durează până în 1858. La 6 iunie 1858 biserica Sfântul Teodor Tiron a fost sfinţită de către Arhiepiscopul Antonie Socotov (1858-1871).
La început biserica avea forma unei nave, cu o turlă şi un pridvor. Pe parcursul anilor biserica a devenit neîncăpătoare. Construcţia a fost modificată de mai multe ori, ultima, cea actuală, datând din 1891. Astfel, a fost înălţată clopotniţa, iar vechiul prestol şi altarul au fost strămutate în partea de est a construcţiei. Deasupra vechiului pridvor au fost construite două turle înalte. Pe acoperişul navei centrale au fost amplasate şase turle mai mici.

La 4 aprilie 1859 rămăşiţele funerare ale lui Teodor Ciufli sunt aduse în biserică şi reînhumate în partea de sud a naosului. Iar mai apoi, după moarte, la 18 septembrie 1870, aici este îngropat şi Anastasie Ciufli. Astăzi se mai păstrează inscripţia de pe peretele bisericii: “Aici odihnesc fraţii Ciufli: Teodor (1796-1854) şi Anastasie (1801-1870), născuţi în târguşorul Nepelova din Epir.” Alături de mormânt este pusă şi icoana Sfinţilor Teodor şi Anastasie.
Anastasie Ciufli a lăsat toată moştenirea sa pentru instruirea copiilor orfani, pentru ţăranii de pe moşia sa, ca să-şi achite birurile, tratarea bolnavilor săraci, înzestrarea mireselor nevoiaşe şi pentru întemeierea şcolilor. Mulţi studenţi din Chişinău au beneficiat de burse, acordate din averea lui, printre aceştia fiind medicul Toma Ciorbă şi avocatul Andrei Gheorghiu.
Iconostasul bisericii este compus din trei registre, sculptate în lemn, icoanele fiind poleite cu aur. Cele mai cinstite icoane din biserică sunt Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăţ, Mântuitorul, Icoana Maicii Domnului din Kazan şi Răstignirea lui Iisus Hristos.
În anul 1962, când autorităţile sovietice au închis Catedrala Naşterea Domnului din Chişinău, biserica Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron a fost ridicată la rang de Catedrală şi a funcţionat în anii regimului totalitar.
Maria Brânzan

Din cartea : Locaşuri sfinte din Basarabia. – Ch. : Alfa şi Omega, 2001. – 288 p.
Din cuprins : Biserici din Chişinău. – P. 108-128.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s