Biserica Sf. Pantelimon

Biserica Sfântul Pantelimon

A fost construită în 1891, după proiectul renumitului arhitect Al. Bernardazzi, cu suportul financiar al fraţilor loan şi Victor Sinadino, cetăţeni de onoare ai Chişinăului. In subsolul bisericii se afla un cavou rezervat pentru 26 răposaţi din neamul Sinadino. Pe lângă biserică funcţiona o şcoală parohială, înfiinţată în 1898 şi întreţinută financiar de câtre fraţii Anastasie şi Teodor Ciuflea. Este construită în stil neobizantin, are 2 tambure cu cupole, goluri arcuite, cu vitralii color. In anii ’60 biserica a fost închisă. Localul a fost transformat în sală de degustare a vinurilor. Biserica a fost redeschisă în anii ’90 ai secolului trecut.
Biserica Sfântul Dumitru
Construcţia bisericii a început la 1890, cu sprijinul preotului Petru Donici şi a fost finisată la 1902 cu suportul financiar al negustorului Dumitru Ciolacu. Biserica a fost construită din piatră, având şi o clopotniţă. A fost sfinţită cu hramul Sfântul Dumitru de la Salonic. La parohie funcţiona o şcoală, unde studiau 52 de elevi. Primul paroh al bisericii a fost preotul Efim Chişcuţă, care a condus lucrările de construcţie şi amenajare a locaşului.
în anii prigonirilor de după cel de-al doilea război mondial preoţii Gherasim Păduraru, Gheorghe Harghil şi alţii, care au slujit la biserica Sfântul Dumitru, au fost judecaţi şi exilaţi în lagărele comuniste din Siberia.
în anul 1963 biserica a fost închisă. Cupola şi clopotniţa au fost demolate. Initial, edificiul a fost transformat în atelier. Biserica şi-a reluat activitatea în anul 1990.
Biserica Sfinţii Constantin si Elena
Biserica cu hramul Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena din oraşul Chişinău a fost zidită din piatră la 1777, pe vârf de deal, la poalele căruia curge râul Bâc. Ctitorul bisericii, spătarul Constantin Râşcanu, a dorit să fie înălţat locaşul sfânt anume pe moşia sa, Visterniceni, şi a dăruit bani pentru construcţie. Inscripţia de pe piatra de mormânt în formă de obelisc din granit, mărturiseşte că: Această sfântă biserică din temelie s-au zidit cu cheltuiala robului lui Dumnezeu Constantin Râşcan, spătar, 1777″. Dealul şi suburbia oraşului poartă numele lui Râşcanu.
Biserica a avut la început hramul Învierea Domnului în 1834, la cererea lui Iorgu Râşcanu, a fost schimbat hramul, în memoria ctitorului. Ea este considerată una din cele câteva biserici vechi medievale moldoveneşti, după aspectul său exterior, ce este obişnuit locaşurilor sfinte din secolul al XIII-lea.
Edificiul bisericii are formă de corabie, cu bolta semicilindrică, fără turlă, iar clopotniţa se înalţă deasupra pronaosului. Acoperişul de zinc este înfrumuseţat de un turnuleţ decorativ. în 1837 biserica şi cimitirul au fost înconjurate de un zid de piatră, cu poartă solidă, tot de piatră. Deasupra porţii se putea citi o inscripţie în limba română: “Ograda acestui sfânt lăcaş s-a făcut la anul 1837 cu stăruinţa starostelui Marcu Popov şi ajutorul a multor ctitori de bine, spre pomenirea trupurilor ci lăcuiesc aice”.
Din depărtare biserica părea o cetate veche. Zidul şi poarta nu s-au păstrat, au fost dărâmate, iar zidul a fost înlocuit cu unul nou.
Ea a mai fost şi biserică de cimitir, cu necropolă, a familiei Râşcanu. Boierul moldovean este înmormântat la intrarea în biserică, iar în apropierea bisericii sunt înmormântaţi reprezentaţi ai unor mari familii de nobili şi boieri moldoveni: Donici, Krupenscki ş.a.
Între icoanele ce s-au păstrat în biserică sunt Sfânta Ecaterina, Maica Domnului, Hsus Hristos, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena.
Biserica are şi cărţi bisericeşti, scrise în limba greacă, română şi slavonă, câteva din cele mai însemnate fiind: Antologhin grecesc (1686), Penticostaion grecesc (1687), Biblia (1755), Triodul grecesc (1777) tipărite la Veneţia; Triodian românesc (1731), Apostol românesc (1794), Evanghelia (1794), tipărită la Râmnic, România. Sunt şi cărţi tipărite la Chişinău: Liturghie (1815), Molebnic (1817), Psaltirea ( 1857), Antologhion (1861), Octioh, Triodion (1862), Trebnic (Molitvenic, 1908).
În altarul bisericii se află şi un aer, având dimensiunea 88/7,8 cm. Pânza este cusută cu aţă de mătase, în câteva culori şi cu fire de aur şi argint. Pe el este o inscripţie în greacă, care se traduce “Pomeneşte Doamne pe robii tăi Constantin, Ecaterina şi Evpraxia monahia, 1765”. Ceea ce înseamnă că acest aer a fost dăruit bisericii de către ctitorul ei, data dovedeşte, că biserica funcţiona şi înainte de 1777.
În anii ’70 ai secolului trecut biserica a fost închisă, zidul a fost demolat, iar mormintele din cimitir au început să fie distruse, unele au fost reînhumate în cimitirul din strada Doina din Chişinău. Timp de trei decenii biserica a rămas părăsită. In ultimii ani a fost împodobită cu un iconostas sculptat în lemn de sculptorul Roland Vieru. A fost alipit un pridvor şi construit un zid de piatră.
Maria Brânzan

Bibliografie:

Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia) Ediţie oficiala – 51, (1922).
Berechet Ştefan Gr. Cinci biserici vechi din Chişinău. Comisiunea monumentelor istorice. Secţia din Basarabia. Anuarul Chişinău, 1924. – p.l – 70, p.136 – 141
Ciobanii Ştefan, Chişinău, Muzeum, 1996.
Chişinău. Enciclopedie, Chişinău, 1996.
Ghid de monumente şi situri istorice din Republica Moldova, Chişinău, 1998.
Ghimpu, Vlad. Biserici şi mănăstiri medievale în Basarabia, Chişinău, 2000.
Mi hail, Paul. Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia, Chişinău, 1931

Din cartea : Locaşuri sfinte din Basarabia. – Ch. : Alfa şi Omega, 2001. – 288 p.- Din cuprins : Biserici din Chişinău. – P. 108-128.

Проклятие церкви святого Пантелеймона


Об истории церкви святого Пантелеймона в XIX – начале XX веков мы в «Кишиневоведении» уже рассказывали. А вот о том, что происходило с церковью в середине XX века, мало известно. Корреспонденты «КП» в Молдове попросили рассказать о малоизвестных страницах истории церкви св. Пантелеймона одного из служителей храма, батюшку Валерия Потороакэ.
«Бог портил вино!»
– Перестали звонить колокола и в греческой православной церкви святого Пантелеймона, – говорит батюшка, – примерно в то же время, когда здесь открыли дегустационный зал… Но перед этим очень жестоко расправились с церковной утварью. Именно расправились…
Судите сами. Старинный иконостас церкви порубили… на растопку печек-буржуек. В подвалах, где хранились останки ктиторов церкви (братьев Синадино и их родственников) поставили бочки с вином, а святые мощи выбросили.
– Удивительно, – смеется батюшка, – но Бог словно наказывал за это посетителей дегустационного зала. Вино портилось! Именно поэтому зал закрыли.
Вместо вина в бывшей церкви открыли склад для хранения реквизита «Молдова-филм». И опять мистика… Записанные фильмы на кассетах просто исчезали! Десятки ящиков с кинопленками выбрасывали на помойки…
Второе рождение храма
На протяжении 40 лет храм оставался закрытым. Только в сентябре 1991 года в церкви святого Пантелеймона прошло первое богослужение. Церковь была отреставрирована на пожертвования прихожан. Сейчас здесь хранится частичка святых мощей святого Пантелеймона, которые, как говорят священники, обладают силой исцеления различных болезней.
Растет и приход. Единственное, что смущает людей, – в греческой церкви служители не греки…
– Увы, – вздыхает отец Валерий, – последним священником-греком в этой церкви был Константинос Маритакис, который служил здесь до Великой Отечественной войны.

НАША СПРАВКА
Церковь св. Пантелеймона – памятник архитектуры конца XIX века. Архитектор Бернардацци. Церковь имеет форму креста с равноконечными ветвями. К восточной ветви здания примыкает пятигранная апсида, к западной – колокольня. Церковь св. Пантелеймона относится к числу лучших крестообразных храмов, построенных в Молдове. Здание возведено в неовизантийском стиле, как и Кафедральный собор Кишинева.

КП в Молдове 17.12.2005

http://old.kp.md/freshissue/culture/189439/

Церкви святого Пантелеймона – 115 лет!

Один из старейших храмов столицы Молдовы на днях празднует свой юбилей
В Кишиневе насчитывается более десяти церквей, которым вот уже больше 150 лет. Храм святого Пантелеймона был построен чуть позже, в 1890 году. Но из-за особенностей архитектуры и стиля, по праву считается одной из самых красивых и ценных столичных церквей. На днях этому храму исполняется 115 лет. Корреспонденты «КП» в Молдове узнали неизвестные подробности строительства и истории церкви святого Пантелеймона, которая находится рядом с поликлиникой бывшего Лечсанупра.
Этот храм признала вся Россия
Церковь, построенная на средства братьев Синадино архитектором Бернардацци, была отмечена в 1896 году общественностью России, как «величественное и непревзойденное по своему стилю здание». План церкви представлял собой форму креста с равноконечными ветвями. К восточной ветви церкви прилегает пятигранная пристройка, к западной – колокольня. Другой конструктивной особенностью этого храма является пара взаимно перпендикулярных перекрещивающихся арок, которые перекрывают пространство центральной части сооружения. И представляют собой основу для восьмигранного светового барабана, завершенного куполом. А уже он возвышается не только над центральной частью церкви, но и над колокольней. Стилевое единство храма и колокольни, тщательная проработка отдельных частей конструкции, умелое применение материала придают церкви торжественность.
«Церковь молдавская, а храм – византийский»
Одна из отличительных черт храма святого Пантелеймона – оттенки цвета, чередования которых строители добились благодаря оригинальной облицовочной каменной кладке. Два ряда светлых камней, один ряд темных. В результате фасад храма выглядит очень нарядно.
– Вообще в основу интерьера этой церкви, – говорит кишиневский историк Владимир Кулев, – положен контраст светлого и высокого объема средокрестия с боковыми низкими помещениями. Все дело в контрасте. Церковь – молдавская, а стиль – византийский.
Несмотря на то, что в 70-е годы прошлого века церковь была отреставрирована и в ней был размещен дегустационный зал, тем не менее церковь это не испортило. И в начале 90-х годов она была возвращена Митрополии Молдавской.

КП в Молдове 10.09.2005

http://old.kp.md/freshissue/life/184372/

Церковь Святого Пантелеймона

В центре нашего города, на пересечении улиц Влайку Пыркэлаб и 31 Августа, расположена церковь Св. Пантелеймона, интереснейший памятник архитектуры конца 19 века, созданный Александром Бернардацци.

При входе в церковь на мраморной доске читаешь историю ее создания. “Греческая во имя Св. Великомученика Пантелеймона церковь сия сооружена на месте, пожертвованном для этой надобности со всеми строениями Александре Синадино, урожденной Зоти, на собственные средства Ивана и Виктора Пантелеймонови-чей Синадино с разрешения Св. правительствующего Синода, изложенного в указе, данном 7 ноября 1887 г. на следующих основаниях:
Строителям церкви Ивану и Виктору Синадино разрешено перенести тела усопших родителей в устроенный под церковью семейный склеп.
Причть Греческой церкви должен избираться из природных греков представителями греческого общества совместно с ктиторами церкви.
Богослужение в церкви должно быть совершаемо на греческом языке.
Строителям Синадино и членам их семей представлено право участия в хозяйстве и благоустройстве церкви”.

Церковь, построенная около 120 лет назад на средства греческих куп–цов Синадино, и сегодня вызывает восхищение своей величавой торжественностью. План церкви имеет форму креста с равноконечными сторонами. С восточной стороны к зданию примыкает пятигранная апсида, с западной – колокольня. В верхней ее части вместо пилонов применена система четырех перекрещивающихся арок, на которых покоится купольный барабан. Впечатляет угловое решение главного фасада с входом, а также компоновка частей здания. Благодаря оригинальной облицовочной каменной кладке, организованной горизонтальными полосами, которые чередуются по тону, фасад церкви смотрится очень нарядно. Часть объема этого прекрасного здания обрамляет металлическая решетка, установленная между каменными опорами, украшенными барель-ефом львиной головы. Интерьер церкви строг и величествен: в основу его решения положен контраст светлого и высокого объема средокрестия с боковыми низкими помещениями.

Настоятель церкви Св. Пантелеймона Валериу Потороакэ рассказал, что во времена воинствующего атеизма она была превращена в дегустационный зал. Вино в нем лилось рекой, и поклонники Бахуса были его постоянными посетителями. В ней также размещались склад киностудии “Молдова-филм” и выставочный зал Художественного музея. В 1991 году здание в полуразрушенном состоянии было возвращено митрополии Молдовы. Был установлен временный иконостас, а талантливый реставратор Аурел Рошка, много лет руководивший реставрационной мастерской Художественного музея, взялся за написание фресок. Первоначально они отсутствовали в церковном интерьере, а существовали только декоративные орнаменты. Согласно церковным канонам были созданы росписи с наиболее значимыми библейскими сюжетами: Веткозаветная Троица, Сошествие Св. Духа, Нагорная проповедь и многие другие. В 2000 году началась капитальная реставрация здания, которая продолжалась 4 года. Иконостас выполнили мастера из уезда Пятра Нямц, а иконы для него написали современные иконописцы Ольга и Анатолий Работа.

Одна кишиневская семья принесла в дар церкви большое паникадило, изготовленное украинскими мастерами.

В церкви, радующей прекрасной архитектурой, росписями, витражами, проходят службы, совершаются литургии. В ней находятся мощи Св Пантелеймона и мощи Св. Феодора Тирона, приносящие верующим исцеление и исполнение молитв.

Православные христиане верят, что святые молитвы укрепят надежды на избавление от нищеты, несправедливости, вражды, кровопролитных конфликтов, которые, к сожалению, еще не устраненыв нашем обществе.

В преддверии праздничных пасхальных дней хочется верить, что духовное возрождение нашего народа, его благоденствие и процветание обязательно наступят.

Лариса МИХАЙЛО

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s